Pytania i odpowiedzi dotyczące problemów z terminalami i skanerami

1. Terminal nie chce się włączyć. Co robić?
Najczęstszą przyczyną jest rozładowana bateria lub jej brak w urządzeniu. Proszę sprawdzić jej obecność w urządzeniu a następnie podłączyć ładowarkę.
2. Gdzie jest włącznik terminala?
Producenci umieszczają przyciski w różnych miejscach na urządzeniach. Proszę sprawdzić położenie przycisku w załączonej instrukcji obsługi.
3. Wciskam przycisk włączający i nic się dzieje mimo iż bateria jest naładowana. Co robić?
W celu włączenia urządzenia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ok 3 sek. Szczegółowych informacji na temat uruchamiania terminali dostarcza załączona instrukcja obsługi.
4. Terminal nie chce skanować wydrukowanych etykiet. Co robić?
W pierwszej kolejności proszę sprawdzić urządzenie na innych kodach np. z opakowań, butelek itp. Jeśli są one czytane oznacza to, że etykiety wydrukowane są nieprawidłowo. Jeśli urządzenie nie skanuje żadnych kodów proszę skontaktować się z działem technicznym pod adresem mailowym : tech@lupine.com.pl
5. Skąd mam pewność czy terminal skanuje kody?
W zależności od urządzenia po zeskanowaniu poprawnego kodu urządzenie informuje o tym za pomocą sygnału dźwiękowego. W zależności od urządzenia dostępny jest podgląd zeskanowanych kodów.
6. Czy mogę wpisywać kod ręcznie?
Tak – niezależnie od urządzenia możliwe jest wprowadzanie kodu z klawiatury terminala.
7. Co zrobić gdy kod jest nieczytelny dla urządzenia?
Jeśli jest widoczny numer na etykiecie można wprowadzić go ręcznie.
8. Zeskanowałam ten sam kod dwa razy. Czy to duży błąd?
Nie. Ta nieprawidłowość zostanie wykazana w momencie sprawdzania wyników inwentaryzacji. Jest ona łatwa do sprostowania.
9. Czy stracę dane jeśli wyłączę terminal?
Nie. Dane zapisywane są w pamięci urządzenia i wyłącznie go podczas pracy nie ma wpływu na ich stan
10. Rozładowała mi się bateria podczas skanowania. Czy straciłem dane?
Nie. Dane zapisywane są w pamięci urządzenia i rozładowanie baterii podczas pracy nie ma wpływu na ich stan
11. Czy muszę skanować wszystkie kody na raz?
Nie. Etykiety można skanować w dowolnych odstępach czasu.
12. Czy mogę doskanować brakujące etykiety podczas weryfikacji wyników?
Tak. Brakujące etykiety można zeskanować w dowolnym czasie.
13. Skanowanie etykiet jest trudne. Urządzenie nie chce czytać etykiet.
W celu usprawnienia pracy należy wypracować poprawną technikę skanowania. Tj nie trzymać urządzenia pod kątem 90 stopni do skanowanej powierzchni i w odległości nie mniejszej niż 30 cm.
14. Urządzenie spadło mi na podłogę. Czy mogę kontynuować pracę?
Tak. Terminale przemysłowe spełniają normy gwarantujące odporność na upadki z wysokości do 1,5 m.
15. Czy możliwe jest skanowanie środków więcej niż jednym urządzeniem?
Tak. System Lupine Inwentaryzacja obsługuje wiele urządzeń pracujących w tym samym czasie.
16. Czy do terminala Argox PT-20 konieczne jest instalowanie dodatkowego programu?
Nie. To urządzenie współpracuje z programem Lupine Inwentaryzacja bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.
17. Czy do terminala Argox PT-60 konieczne jest instalowanie dodatkowego programu?
Tak. Wszystkie urządzenia z własnym systemem operacyjnym wymagają wgrania na nie pliku dostarczonego razem z wersją programu.
18. W jaki sposób zaktualizować program na kolektorze?
Użytkownik nie musi dokonywać żadnych operacji. Aplikacja aktualizuje się samoczynnie po połączeniu z system Lupine Inwentaryzacja.