LupineLUPINE

Najwyższy standard
usług inwentaryzacyjnych

Podejmujemy się najtrudniejszych prac, w każdych warunkach, o każdej porze dnia lub nocy. Skutecznie przeprowadzimy proces inwentaryzacji i przedstawimy wyniki we wskazanym terminie za cenę nieosiągalną dla konkurencji.

Znakowanie towarów

Znakowanie przy wykorzystaniu kodów ma obecnie coraz większe znaczenie w procesach logistycznych i produkcyjnych. W tych obszarach znakowanie ma szerszy zakres niż w sprzedaży, która także jest silnie uzależniona od tej technologii. Kod jest unikalnym oznacznikiem dla wielu operacji zarówno logistycznych jak i produkcyjnych. Zaszyte są w nim informacje identyfikujące, które można automatycznie odczytać i w ten sposób znacznie wyeliminować błędy ludzkie oraz przyspieszyć pracę. Zastosowanie bezprzewodowych teminali z czytnikiem kodów kreskowych umożliwia pełną mobilność pracy i dostęp do danych w każdym miejscu magazynu czy powiezchni sprzedażowej. Dzięki takim urządzeniom minimalizowana jest konieczność wykorzystywania tradycyjnego komputera PC i wprowadzania ręcznie istotnych dla procesów informacji. Jest to wyjątkowe przyspieszenie wykonywanych zadań, gwarantujące dodatkowo bezbłędność.

Znakować można różnego rodzaju jednostki logistyczne, każdego rodzaju opakowanie, palety euro, regały, pojedyncze jednostki lub partie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Na produkcji zaś znakuje się pojedynczych pracowników lub brygady/zmiany, linie produkcyjne, maszyny, poszczególne etapy wytworzenia danego wyrobu, karty produktu i.in. Co dokładnie będzie objęte znakowaniem w przedsiębiorstwie, ustalane jest podczas analizy funkcjonalnej projektu. Jest to etap badawczy, w którym po rozeznaniu przebiegu obecnych procesów i problemów przedsiębiorstwa, przygotowywana jest wizja systemu kodów kreskowych. Znakuje się zawsze te obszary i jednostki, które maksymalnie likwidują dotychczasowe problemy przedsiębiorstwa, dzięki automatycznemu odczytowi danych.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod unikalnego oznaczenia jest kod kreskowy nadrukowany na etykietach samoprzylepnych. Może być on przygotowany różnymi metodami. Najpopularniejszą grupę stanowią etykiety wydrukowane na dedykowanych do tego celu drukarkach kodów kreskowych. Ze względu na swoje działanie i funkcjonalność drukarki można podzielić na wiele grup m.in. termiczne, termotransferowe, biurowe, przemysłowe, przenośne i.in. Więcej na temat różnych kategorii drukarek można przeczytać na podstronie sprzęt/drukarki.

Właściwy wybór etykiety dostosowanej do środowiska użytkowania sprzętu zapewnia zachowanie etykiety w niezmienionej formie przez wiele lat.

Etykiety są dobierane w zależności od rodzaju oklejanej powierzchni, przeznaczenia elementu wyposażenia oraz stosowanych w jednostce ochrony zdrowia środków do dezynfekcji i zachowania czystości.

Typ etykiet, materiał, tworzywo z którego są wykonane, ich właściwości fizyczno – chemiczne (wytrzymałość, odporność na ścieranie i czynniki chemiczne) są każdorazowo dobierane ze względu na rodzaj znakowanego sprzętu.

Wymiary etykiet, treść, zawartość oraz projekt nadruku podlegają uzgodnieniom i mogą być dostosowany do oczekiwań zamawiającego.

Ponieważ kod kreskowy wymaga wysokiej precyzji wydruku dlatego wykonywany jest przy użyciu profesjonalnych drukarek o starannie dobranych parametrach z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów eksploatacyjnych.

Wydruk etykiet następuje na podstawie wcześniej przygotowanego pliku bazy danych, dla którego punktem wyjściowym jest ewidencja księgowa środków trwałych.

Często w procesach produkcyjnych i nie tylko zachodzą czynniki, które mogą niszczyć standardowe kody kreskowe. Wśród zagrożeń wyróżniamy: duże zapylenie, wysokie temperatury, wilgotność i inne elementy, które należy dokładnie zdiagnozować podczas analizy funkcjonalnej systemu. W trudnych warunkach, gdzie stopień zagrożenia jest bardzo wysoki i niszczy standardowe etykiety, stosuje się między innymi wysokoodporne folie i taśmy oraz przywieszki lub tabliczki ze specjalnych rodzajów stali. Na drukarkach termotransferowych można drukować etykiety np. z tworzyw sztucznych, ze specjalnych materiałów odzieżowych czy też metalizowane. Ich trwałość jest bardzo duża.

Kody kreskowe można skategoryzować w wielu odmianach. Wśród najczęściej używanych można wyróżnić kody linearne - Code 39 oraz w standardach GS1 - EAN-128, 13, 8 i.in. Coraz częściej w dużych przedsiębiorstwach można spotkać kody dwuwymiarowe, w których zakodowane jest o wiele więcej informacji niż w kodach linearnych. Istnieje możliwość zakodowania w nich nawet do 10MB informacji (tekst, głos, odcisk palca czy zdjęcia). W kategoriach tego kodowania wyróżniamy między innymi Data Matrix, Code 39, PDF417, CodablockF i.in.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster