LupineLUPINE

Najwyższy standard
usług inwentaryzacyjnych

Podejmujemy się najtrudniejszych prac, w każdych warunkach, o każdej porze dnia lub nocy. Skutecznie przeprowadzimy proces inwentaryzacji i przedstawimy wyniki we wskazanym terminie za cenę nieosiągalną dla konkurencji.

Usługa inwentaryzacji zerowej

Proces inwentaryzacji zerowej polega na oznakowaniu składników majątku etykietami zawierajacymi kody kreskowe. Dane charakteryzujące spisywane elementy pobierane są z dokumentacji zamawiającego. Parametry środków, takie jak np nazwa, lokalizacja, wartość przypisywane są automatycznie podczas prowadzenia spisu. Pozwala to na przesłanie ich bezpośrednio do programu zarządzającego majątkiem lub aplikacji inwentaryzacyjnej.

Realizację projektu rozpoczyna spotkanie w siedzibie klienta.

Doświadczony pracownik firmy Lupine analizuje potrzeby i miejsce prowadzenia prac. Definiuje założenia wstępne i określa specyfikę zadania. Dzięki tej wizycie możliwe jest właściwe zaplanowanie prac zespołów spisowych tak, aby proces zakończył się jak najszybciej. Konsultant Lupine zapoznaje się także z próbkami dokumentacji papierowej oraz elektronicznej i określa zakres prac przygotowawczych od strony technicznej.

W następnej kolejności wykonywane są prace organizacyjne. Informatycy digitalizują dane papierowe oraz przygotowują dokumentację elektroniczną do wprowadzenia do aplikacji Lupine Inwentaryzacja. W zależności od przyjęteg modelu prac dokonywane są następujące czynności:

  • każdy element wprowadzony do bazy danych otrzymuje unikalny kod kreskowy a każda lokalizacja (np. pokój) indywidualną sygnaturę.
  • do bazy danych wprowadzane są informacje zawierające podstawowe parametry środków. Zostaną one uzupełnione podczas prowadzenia prac spisowych a kod kreskowy będzie nadany w momencie naklejenia na przedmiot etykiety

Jeśli zakres planowanego zadania obejmuje oznakowanie składników majątku, to na tym etapie przygotowywane jest także projekt etykiety z kodem kreskowym. W zależności od rodzaju oklejanych elementów wykorzystywane są różne rodzaje znaczników. Więcej informacji na temat możliwych rodzajów naklejek znajdą Państwo w dziale "materiały eksploatacyjne".

Pracownicy Lupine, podzieleni na zespoły, ewidencjonują cały majątek wprowadzając dane o odnalezionych składnikach do systemu zarządzającego inwentaryzacją. Całość prac prowadzona jest według ustalonych, ściśle przestrzeganych zasad ujętych w instrukcji inwetaryzacyjnej. Spis odbywa się wg wyznaczonych pól spisowych. Podczas spisu z natury, jeżeli dany składnik nie otrzymał wcześniej etykiety z kodem kreskowym, zostaje on oklejony i wprowadzony za pomocą mobilnego terminala, do aplikacji Lupine Inwentaryzacja. Transmisja danych odbywa się bezprzewodowo. Kierownik inwentaryzacji może w dowolnym momencie sprawdzić postęp prac oraz wyrywkowo kontrolować wprowadzane informacje.

Całość prac kończy wygenerowanie pliku zawierającego kompletne informacje o oznakowanych środkach wraz z przypisanymi do nich kodami kreskowymi.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster