LupineLUPINE

Najwyższy standard
usług inwentaryzacyjnych

Podejmujemy się najtrudniejszych prac, w każdych warunkach, o każdej porze dnia lub nocy. Skutecznie przeprowadzimy proces inwentaryzacji i przedstawimy wyniki we wskazanym terminie za cenę nieosiągalną dla konkurencji.

Inwentaryzacja zlecona

Firma Lupine oferuje swoje usługi w zakresie prowadzenia procesów inwentaryzacyjnych w firmach i jednostkach samorządowych. Nasi pracownicy sporządzają szczegółowy spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Nasze prace obejmują także ustalenie za pomocą spisu faktycznego, stanu wszystkich rzeczowych składników majątkowych. Za pomocą narzędzi informatycznych wyjaśniamy różnice pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Przedstawiamy je w postaci szczegółowych raportów tworzonych na zamówienie klientów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Nasze narzędzia i metody pracy uzyskały pozytywne opinie biegłych rewidentów oraz wielu instytucji finansowych korzystających z naszych usług i oprogramowania.

Proces inwentaryzacji prowadzony jest tradycyjnymi metodami lub za pomocą narzędzi informatycznych. W zależności od rodzaju zadania wykorzystywane są laptopy ze skanerami ręcznymi, bezprzewodowe kolektory danych oraz mobilne terminale komunikujące się z oprogramowaniem Lupine bezprzewodowo. Całość wspomagana jest drukarkami kodów kreskowych i tysiącami etykiet. Całość obsługiwana jest przez doświadczonych pracowników ekip spisowych, techników, kierowników inwentaryzacji oraz informatyków wspomagających prace zdalnie z siedziby firmy. Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą elektroniczną wykorzystuje znakowanie i odczyt kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez autorskie aplikacje Lupine współpracujące z bazami danych.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i tradycyjnych, drobiazgowych technik spisowych pozwoliło na stworzenie najskuteczniejszej i najtańszej metody prowadzenia procesów inwentaryzacyjnych.

Etapy przeprowadzenia procesu inwentaryzacji

 1. Spotkanie w siedzibie klienta.

  Doświadczony pracownik firmy Lupine analizuje potrzeby i miejsce prowadzenia prac. Definiuje założenia wstępne i określa specyfikę zadania. Dzięki tej wizycie możliwe jest właściwe zaplanowanie prac zespołów spisowych tak, aby proces zakończył się jak najszybciej. Konsultant Lupine zapoznaje się także z próbkami dokumentacji papierowej oraz elektronicznej i określa zakres prac przygotowawczych od strony technicznej.

 2. Prace organizacyjne

  Informatycy digitalizują dane papierowe oraz przygotowują dokumentację elektroniczną do wprowadzenia do aplikacji Lupine Inwentaryzacja. Każdy element wprowadzony do bazy danych otrzymuje unikalny kod kreskowy a każda lokalizacja (np. pokój) indywidualną sygnaturę.

  Jeśli zakres planowanego zadania obejmuje oznakowanie składników majątku, to na tym etapie przygotowywane jest także projekt etykiety z kodem kreskowym.

  W zależności od przyjętej metody prac prace organizacyjne mogą obejmować również wydruk etykiet w siedzibie Lupine. Pozwala to na przyspieszenie wykonania całego procesu inwentaryzacji.

 3. Spis z natury

  Pracownicy Lupine, podzieleni na zespoły, ewidencjonują cały majątek wprowadzając dane o odnalezionych składnikach do systemu zarządzającego inwentaryzacją. Całość prac prowadzona jest według ustalonych, ściśle przestrzeganych zasad ujętych w instrukcji inwetaryzacyjnej. Spis odbywa się wg wyznaczonych pól spisowych. Podczas spisu z natury, jeżeli dany składnik nie otrzymał wcześniej etykiety z kodem kreskowym, zostaje on oklejony i wprowadzony za pomocą mobilnego terminala, do aplikacji Lupine Inwentaryzacja. Transmisja danych odbywa się bezprzewodowo. Kierownik inwentaryzacji może w dowolnym momencie sprawdzić postęp prac oraz wyrywkowo kontrolować wprowadzane informacje.

 4. Analiza wyników

  Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań wyniki wstępne wyniki inwentaryzacji dostępne są na każdym etapie prac. Dane zestawiane są w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą być analizowane na bieżąco. Pozwala to na natychmiastową weryfikację. Każda niezgodność wskazywana jest kierownikowi natychmiast po wystąpieniu. Może on wysłać ekipę sprawdzającą do odpowiedniej strefy i odnaleźć źródło problemu natychmiast go usuwając.

  Całość prac zamyka przedstawienie raportów końcowych. Arkuszy spisu z natury oraz wykazu różnic inwentaryzacyjnych.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster