LupineLUPINE

Zjedliśmy zęby
na kodach kreskowych

Każdy sektor biznesu ma inne potrzeby. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym aby dowiedzieć się w jaki sposób w nowoczesne systemy informatyczne pomogą Tobie pełni wykorzystać potencjał Twojej firmy.

Kontakt

Inwentaryzacja - oferta dla sklepów

Program Lupine Inwentaryzacja służy do kompleksowego określania stanów towarów, zapasów i opakowań, znajdujących się w placówkach sprzedaży detalicznej, hurtowej i w magazynach. Jego zastosowanie umożliwia:

  • określenie faktycznego stanu ilościowego i wartościowego towaru znajdującego się w danej placówce detalicznej w danym dniu
  • porównanie spisu z natury ze stanem księgowym
  • wskazanie różnic wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji
Cztery kroki inwentaryzacji w sklepie

Przenieś dane o produktach i kodach kreskowych do programu. Możesz dokonać tego wgrywając plik Excel. Program Lupine Inwentaryzacja współpracuje z danymi wygenerowanymi przez każdy system sprzedażowy.

Zeskanuj wszystkie etykiety z kodami kreskowymi. Jeśli natrafisz na towar bez metki – możesz wprowadzić kod do kolektora ręcznie.

Jeśli brakuje Ci danych o aktualnych stanach magazynowych wykonaj przejście kontrolne. Dane zostaną przeanalizowane przez program automatycznie.

Poprawność spisu weryfikowana jest w czasie rzeczywistym. Dane z urządzeń przesyłane są bezprzewodowo do aplikacji Lupine Inwentaryzacja. Program porównuje je automatycznie i wskazuje różnice oraz lokalizacje w których one wystąpiły.

Wygeneruj raporty w postaci papierowej lub jako plik gotowy do wysłania do programu magazynowego lub księgowego.

Wykorzystanie kodów kreskowych

Kody kreskowe są najpopularniejszą formą automatycznej identyfikacji towarów. Używane są do opisywania i produktów w celu umożliwienia automatycznego odczytywania i wprowadzania danych do komputerów za pomocą urządzeń nazywanych: "czytnikami kodów kreskowych" lub "skanerami kodów kreskowych".

Powszechne stało się wykorzystywanie kodów kreskowych w handlu. Wszystkie systemy sprzedażowe budowane są w oparciu o tę technologię. Oznakowanie towarów można wykorzystać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, także do przeprowadzenia inwentaryzacji w pojedynczym punkcie lub całej sieci sklepów.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja polega na zeskanowaniu wszystkich towarów w sklepie przy użyciu kolektorów danych. Następnie tak zliczone stany magazynowe towarów są transmitowane do programu Lupine Inwentaryzacja. Aplikacja automatycznie porównuje sczytane informacje z bazą danych. Wyniki wyświetla w postaci raportu wstępnego. Przed zakończeniem inwentaryzacji użytkownik ma możliwość dokonania na nim korekt i wyjaśnień dla niezgodnych środków.

Po zakończeniu inwentaryzacji program generuje niezbędne raporty. Dokumenty te mogą być dostosowane do indywidualnych wymogów użytkownika.

Inwentaryzacja zerowa

Program Lupine Inwentaryzacja umożliwia także przeprowadzenie inwentaryzacji zerowej. Użytkownik importuje bazę towarów z przyporządkowanymi do niej kodami kreskowymi do aplikacji. Następnie grupy spisowe skanują wszystkie produkty. Po wczytaniu program rozpoznaje odpowiedni towar identyfikując kod kreskowy i sumuje wyniki wszystkich grup.

Sprawdzenie wyników można przeprowadzić wysyłając inna osobę by ponownie przeskanowała produkty. Zastosowanie kolektorów powoduje, że operacja jest szybka a weryfikacja wyników, dzięki zaoszczędzonemu czasowi, możliwa.

Kolektory danych w inwentaryzacji

Kolektory danych (zwane też inwentaryzatorami) to przenośne, cyfrowe urządzenia programowane, do których można wprowadzać dane oraz przesyłać zawarte w nich informacje do komputera. Są nie tylko niezbędnym elementem nowocześnie przeprowadzanej inwentaryzacji, ale umożliwiają również znakomite usprawnienie innych procesów związanych z dystrybucją i przechowywaniem towarów.

Wykorzystanie tych urządzeń zabezpiecza poprawność prowadzonej inwentaryzacji. Pracownicy nie mają dostępu do informacji. Są zobligowani do zeskanowania wszystkich dostępnych kodów. Nie posiadają dostępu do stanu bazy danych. Dzięki temu ryzyko wypaczania wyników jest dużo mniejsze.

Stosowanie kolektorów wydatnie przyspiesza prace inwentaryzacyjne. Jest szybkie, dokładne i mało uciążliwe. Wraz z Lupine Inwentaryzacją stanowią wydajne narzędzie, które bezproblemowo przeprowadzi firmę przez proces inwentaryzacji.

Integracja z systemami sprzedaży

Firma Lupine integruje na zamówienie własne oprogramowanie inwentaryzacyjne z systemami sprzedaży nabywców. Umożliwia to bezpośredni transfer wyników inwentaryzacji do aplikacji zarządzającej klienta.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster