LupineLUPINE

Zjedliśmy zęby
na kodach kreskowych

Każdy sektor biznesu ma inne potrzeby. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym aby dowiedzieć się w jaki sposób w nowoczesne systemy informatyczne pomogą Tobie pełni wykorzystać potencjał Twojej firmy.

Kontakt

Oferta Lupine dla magazynów

Inwentaryzacja jest czynnością wykonywaną co najmniej raz w roku przez każde przedsiębiorstwo posiadające magazyn. Aplikacja Lupine wspomaga wykonanie inwentaryzacji w jednostce o dowolnej powierzchni i organizacji. Posiada wiele ciekawych udogodnień pozwalających np. na prowadzenie sprzedaży z jednej części magazynu podczas inwentaryzowania innej, bieżącą kontrolę, który towar został zaktualizowany, bilans ilościowy i wartościowy w dowolnym momencie prowadzenia spisu itd.

Inwentaryzacja lub ew. spis z natury jest czynnością, która powinna być przeprowadzana cyklicznie, co najmniej jeden raz do roku. Na prawidłowe wykonanie inwentaryzacji składa się kilka kroków:

  • przygotowanie arkuszy spisu z natury,
  • komisyjne przeprowadzenie spisu z natury,
  • ilościowo wartościowy wykaz różnic inwentaryzacyjnych,
  • raport stanów magazynowych (salda ilościowo wartościowe kartotek magazynowych) po inwentaryzacji.

Za wyjątkiem fizycznego przeliczenia ilości towaru w magazynie pozostałe czynności mogą być wspomagane przez system komputerowy. Program Lupine Inwentaryzacja doskonale nadaje się do prowadzenia procesu inwentaryzacji. W dalszej części opisu zostaną przedstawione pełne możliwości programu w tym zakresie.

Rozpoczęcie inwentaryzacji – wybór zakresu i stanu początkowego.

Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem cały magazyn lub wybraną jego część. Możliwe do wyboru zakresy inwentaryzacji pokrywają się z podstawową hierarchią grupowania asortymentu w systemie, na którą składają się magazyny zewnętrzne, podmagazyny, gniazda oraz grupy towarowe.

Najszerszy możliwy do wyboru zakres inwentaryzacji to jeden magazyn zewnętrzny. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w każdym magazynie równolegle prowadzić prace spisowe. Będą to niezależne, nie wpływające na siebie procesy, których wyniki można zestawić w raportach końcowych. Kolejny w hierarchii poziom to zakres podmagazynu. Jest to uzasadnione działanie w przypadku, gdy w ramach magazynu zewnętrznego funkcjonują podmagazyny. W przeciwnym przypadku, gdy założony został tylko jeden podmagazyn, ten zakres pokrywa się z zakresem całego magazynu zewnętrznego.

Najniższy możliwy poziom prowadzenia inwentaryzacji to zakres jednej grupy towarowej lub zawartość jednego gniazda. Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji na części magazynu daje nam dużą elastyczność. Polega ona min. na możliwości dokonywania spisu z natury części asortymentu podczas prowadzenia gospodarki magazynowej (przyjęć, sprzedaży itd.) innej. Dopuszczalne, chociaż nie zalecane ze względu na możliwość popełnienia błędów, jest również prowadzenie gospodarki magazynowej aktualnie spisywanej części towarów. Należy jednak to czynić z dużą starannością. Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się ze sposobem działania funkcji inwentaryzacji w systemie.

Kroki, które należy wykonać, aby rozpocząć inwentaryzację:

Cztery kroki inwentaryzacji w sklepie

Przenieś dane o produktach i kodach kreskowych do programu. Możesz dokonać tego wgrywając plik Excel. Program Lupine Inwentaryzacja współpracuje z danymi wygenerowanymi przez każdy system sprzedażowy.

Zeskanuj wszystkie etykiety z kodami kreskowymi. Jeśli natrafisz na towar bez metki – możesz wprowadzić kod do kolektora ręcznie.

Jeśli brakuje Ci danych o aktualnych stanach magazynowych wykonaj przejście kontrolne. Dane zostaną przeanalizowane przez program automatycznie.

Poprawność spisu weryfikowana jest w czasie rzeczywistym. Dane z urządzeń przesyłane są bezprzewodowo do aplikacji Lupine Inwentaryzacja. Program porównuje je automatycznie i wskazuje różnice oraz lokalizacje w których one wystąpiły.

Wygeneruj raporty w postaci papierowej lub jako plik gotowy do wysłania do programu magazynowego lub księgowego.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster