LupineLUPINE

Baza wiedzy i
wsparcie ekspertów

Aplikacja przestała działać. Nie wiesz jak zrobić inwentaryzacje. Masz problem ze zmianą taśmy w drukarce. Skontaktuj się z nami lub znajdź opdowiedź w naszej bazie wiedzy.

Rozwiąż

Konfiguracja aplikacji Lupine

Plik konfiguracji

  1. Otwórz katalog, w którym jest zainstalowany program, który chcesz skonfigurować, np. C:\Program Files\Lupine\Inwentaryzacja.
  2. Wejdź do podkatalogu Dane w katalogu z programem.
  3. Zmień nazwę pliku config.xml-sql na config.xml.
  4. Otwórz plik config.xml w edytorze tekstowym, np. w Notatniku.

Zmiana parametrów

Plik z konfiguracją zawiera - między innymi - następującą linijkę:

<db>server=(local);integrated security=false;database=inwentaryzacja;user id=lupine;password=haslo</db>

W podkreślone miejsca należy wstawić nazwę serwera, bazy danych i dane logowania użytkownika. W przypadku instalacji domenowej, podawanie nazwy użytkownika i hasła nie jest konieczne, a linijka konfiguracyjna powinna wyglądać następująco:

<db>server=(local);integrated security=true;database=inwentaryzacja</db>

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster