LupineLUPINE

Baza wiedzy i
wsparcie ekspertów

Aplikacja przestała działać. Nie wiesz jak zrobić inwentaryzacje. Masz problem ze zmianą taśmy w drukarce. Skontaktuj się z nami lub znajdź opdowiedź w naszej bazie wiedzy.

Rozwiąż

Konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express

Zakładanie bazy danych

 1. Uruchom Microsoft SQL Server Management Studio.
 2. Połącz się z bazą danych według domyślnych parametrów.
 3. Kliknij prawym przyciskiem na węzeł Databases i wybierz Create database.
 4. Wpisz nazwę nowej bazy danych (na przykład inwentaryzacja) i kliknij na Ok.
 5. Rozwiń w Databases, System databases, kliknij prawym przyciskiem na master i wybierz New query.
 6. Wpisz ALTER DATABASE nowa_utworzona_baza SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON i wciśnij F5.

Konfiguracja uprawnień

 1. Rozwiń węzeł Security, kliknij prawym na Logins i wybierz New login.
 2. Wpisz nazwę użytkownika, np. lupine.
 3. Wybierz SQL Server Authentication.
 4. Wprowadź nowe hasło dla użytkownika w pole password i confirm password.
 5. Wyłącz enforce password policy.
 6. Z listy default database wybierz bazę utworzoną wcześniej bazę danych.
 7. Wybierz user mapping z panelu z lewej strony okna.
 8. Zaznacz pole w kolumnie map przy nazwie utworzonej bazy danych.
 9. W dolnej liście zaznacz db_owner.
 10. Wciśnij ok.

Konfiguracja programu

Przejdź do kolejnego kroku: konfiguracja programu aby zobaczyć jak przygotować program Lupine do połączenia z bazą danych.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster