LupineLUPINE

Baza wiedzy i
wsparcie ekspertów

Aplikacja przestała działać. Nie wiesz jak zrobić inwentaryzacje. Masz problem ze zmianą taśmy w drukarce. Skontaktuj się z nami lub znajdź opdowiedź w naszej bazie wiedzy.

Rozwiąż

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Pobieranie

 1. Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Express ze strony https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42299 wybierając wersję 32 lub 64-bitową z dodatkowymi narzędziami (SQLEXPRWT_x86_ENU.exe lub SQLEXPRWT_x64_ENU.exe)

Instalacja

Zainstaluj oba programy - najpierw SQL Server, a następnie Management Studio. Podczas instalacji SQL Servera zwróć uwagę na następujące parametry konfiguracji:

 1. Wybierz mixed mode authentication (zamiast domyślnego 'windows authentication')
 2. Wybierz instalację jako default instance (zamiast domyślnego 'named instance')
 3. w pewnym momencie będziesz musiał podać hasło - zapamiętaj lub zapisz to, jakie wpiszesz

Konfiguracja bazy

 1. Z menu start uruchom Programy » Microsoft SQL Server » Configuration tools » SQL Server configuration manager.
 2. W węźle SQL Server Network Configuration wybierz Protocols.
 3. Z listy z prawej strony wybierz właściwości TCP/IP.
 4. W zakładce protocol ustaw enabled na yes.
 5. We wszystkich grupach w zakładce 'ip addresses' ustaw:
  • active na yes
  • enabled na yes
  • tcp dynamic port wyczyścić (domyślnie jest tam '0' - należy je usunąć)
  • tcp port na 1433 (w serwerze w sieci lokalnej) lub nową, unikalną wartość (w serwerze dostępnym z internetu)

Zakładanie bazy

Przejdź do kolejnego kroku: zakładanie bazy danych aby zobaczyć jak skonfigurować nowoutworzoną bazą danych.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster