LupineLUPINE

Baza wiedzy i
wsparcie ekspertów

Aplikacja przestała działać. Nie wiesz jak zrobić inwentaryzacje. Masz problem ze zmianą taśmy w drukarce. Skontaktuj się z nami lub znajdź opdowiedź w naszej bazie wiedzy.

Rozwiąż

Pytania dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji

1. Jak rozpcząć inwentaryzację?

Rozpoczęcie inwentaryzacji następuje po kliknięciu "Nowa inwetaryzacja" w zakładce "Inwentaryzaja" w menu głównym

2. W jaki sposób mogę przeprowadzić inwentaryzację tylko śrdków trwałych?

Inwentaryzacji środków trwałych dokonuje się po zaznaczeniu opcji Rodzaj: Środek trwały podczas rozpoczynania inwentaryzacji

3. W jaki sposób mogę przeprowadzić inwentaryzację tylko śrdków niskocennych?

Inwentaryzacji środków trwałych dokonuje się po zaznaczeniu opcji Rodzaj: Niskocenne podczas rozpoczynania inwentaryzacji

4. W jaki sposób mogę przeprowadzić inwentaryzację tylko wartości niematerialnych i prawnych?

Inwentaryzacji środków trwałych dokonuje się po zaznaczeniu opcji Rodzaj: Wartości niematerialne i prawne podczas rozpoczynania inwentaryzacji

5. Czy mogę przeprowadzić inwentaryzację częściową?

Tak. Można zawęzić inwentaryzację do wymaganych lokalizacji

6. Czy mogę przeprowadzić inwentaryzację na wybranych składnikach np komputerach?

Tak. W celu przeprowadzenia takiego procesu należy zmienić status wszystkich wymaganych składników na "Do inwentaryzacji". Opcja ta dostępna jest w przyborniku "Statusy"

7. Czy mogę przeprowadzić inwentaryzację w wybranych pomieszczeniach?

Tak. Obszar inwentaryzacyjny można zawęzić do wybranych lokalizacji podczas procesu jej rozpoczynania w programie.

8. Czy mogę przeprowadzić inwentaryzację w poszczególnych budynkach bez konieczności ręcznego zaznacznia wybranych pomieszczeń w dane nieruchomości?

Tak. Taka opcja jest możliwa przy wykorzystaniu modułu dodatkowego - Filie.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster