LupineLUPINE

Baza wiedzy i
wsparcie ekspertów

Aplikacja przestała działać. Nie wiesz jak zrobić inwentaryzacje. Masz problem ze zmianą taśmy w drukarce. Skontaktuj się z nami lub znajdź opdowiedź w naszej bazie wiedzy.

Rozwiąż

Instalacja aplikacji przeglądarkowych Lupine na IIS 7.0

Przygotowanie katalogów

 1. Rozpakuj otrzymany pakiet instalacyjny do katalogu docelowego.
 2. We właściwościach katalogu docelowego w zakładce uprawnień dodaj użytkownika IIS_IUSRS.
 3. We właściwościach podkatalogu App_Data w katalogu docelowym w zakładce uprawnień nadaj prawa modyfikacji i zapisu dla użytkownika IIS_IUSRS.

Przygotowanie aplikacji

 1. Otwórz konsole MMC zarządzania serwerem.
 2. Rozwiń rolę Serwer sieci Web i uruchom Menedżera Internetowych Usług Informacyjnych.
 3. Kliknij prawym przyciskiem na węzeł Witryny, wybierz Dodaj witrynę sieci Web.
 4. Wprowadź nazwę witryny (dowolną), katalog docelowy oraz nazwę hosta i port pod którym aplikacja ma być dostępna.

Konfiguracja aplikacji

 1. Otwórz w Notatniku plik appSettings.config w katalogu docelowym.
 2. Wprowadź adres serwera baz danych i nazwę bazy danych w linii zawierającej key="db", np.
  <add key="db" value="server=192.168.1.93;database=lupineweb;integrated security=yes" />.
 3. (opcjonalne) Wprowadź nazwę hosta i port pod którym jest dostępna aplikacja w linii zawierającej key="host".
 4. (opcjonalne) W pliku web.config w katalogu docelowym w węźle system.net/mailSettings/smtp/network wprowadź adres serwera pocztowego, nazwę użytkownika i hasło, które mają być używane do wysyłania powiadomień.
Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster