LupineLUPINE

Elektroniczna inwentaryzacja
bezbłędna i szybka

Lupine Inwentaryzacja

Nowoczesny program do prowadzenia elektronicznej inwentaryzacji

Moduły rozszerzające

Zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami naszych klientów, do aplikacji Lupine Inwentaryzacja udostępniliśmy szereg modułów rozszerzających funkcjonalność programu. Niżej przedstawiamy opis najbardziej popularnych rozszerzeń. Pełna lista znajduje się w naszym cenniku. Aby uzyskać bliższe informacje o dostępnych modułach prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

 • Obsługa filii

  Moduł przeznaczony jest głównie dla firm i instytucji posiadających kilka budynków. Umożliwia on prowadzenie niezależnych ewidencji dla każdej z lokalizacji. Podczas startu programu użytkownik wybiera, w kontekście której filii chce, w danym momencie, pracować. Każda z filii może posiadać swój unikalny sposób numeracji środków trwałych i pomieszczeń. Elementy wyposażenia można przenosić między filiami.

 • Kontrola dostępu

  Po włączeniu tego modułu możliwe będzie przypisanie uprawnień dla każdego użytkownika korzystającego z aplikacji. Dzięki temu można ograniczyć dostęp do programu dla użytkowników z innych działów lub dla osób mniej doświadczonych. Do każdej filii (przy aktywnym module obsługi filii) można przypisać osobnych użytkowników. W środowisku domenowym (np. Active Directory) logowanie do programu może być zintegrowane z logowaniem do domeny.

 • Obsługa załączników i zdjęć

  Dzięki temu rozszerzeniu, do każdego środka trwałego można podłączyć dowolną ilość dokumentów, załączników i zdjęć. Oznacza to, że cała dokumentacja związana ze składnikiem wyposażenia (faktury zakupu, protokoły napraw, zdjęcia) przechowywana jest w jednym miejscu, w bazie programu. Jest to szczególnie użyteczne, gdy osoby korzystające z programu pracują w różnych lokalizacjach - wszystkie dołączone pliki widoczne są z każdej z nich.

 • Zestawy

  Aktywacja tego modułu dodaje do programu możliwość definiowania zestawów. Znacznie ułatwia to przeprowadzenie inwentaryzacji w sytuacji gdy znaczna część środków złożona jest z niezależnych komponentów, z których każdy jest ewidencjonowany i rozliczany osobno.

 • Amortyzacja

  Przy wykorzystaniu tego modułu program automatycznie ustala plan amortyzacji dla środków trwałych zgodnie z wprowadzoną wartością i klasyfikacją środka. Dodatkowo możliwe jest przygotowanie zbiorczego wydruku polecenia księgowania, które posłuży do rozliczenia amortyzacji w programie księgowym.

 • Własne wydruki

  Moduł przydatny w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wydrukowania dokumentów zawierających dane z karty środka trwałego (np. protokół wypożyczenia czy potwierdzenie stanu). Po jego włączeniu do programu można dodać dowolną ilość dokumentów tekstowych w formacie RTF (zapisanych np. przez Microsoft Word), które posłużą jako szablon wydruku.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster