LupineLUPINE

Elektroniczna inwentaryzacja
bezbłędna i szybka

Lupine Inwentaryzacja

Nowoczesny program do prowadzenia elektronicznej inwentaryzacji

Inwentaryzacja środków trwałych krok po kroku

Pięć kroków inwentaryzacji środków trwałych
1. Przeniesienie danych do programu.

Można uczynić to używając pliku Excel. Większość programów księgowych potrafi wygenerować taki plik. Dostęp do danych w takiej formie pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

Baza danych w programie Lupine Inwentaryzacja jest elastyczna i pozwala na kreowanie własnych kategorii opisujących środek.

Ponadto może w polu opis dodawać rozległe, szczegółowe informacje opisujące środek. Aplikacja umożliwia wprowadzenie praktycznie nieograniczonej ilości stron tekstu.

2. Wydruk etykiet

Po wprowadzeniu wszystkich środków (lub ich części) należy przystąpić do wydruku etykiet. Mimo iż program umożliwia drukowanie wszystkich etykiet jednocześnie, Wskazane jest aby podzielić ten proces na etapy. Oklejanie kolejnych środków stane się dużo łatwiejsze. Etykieta musi zawierać kod kreskowy. Wszystkie pozostałe dane użytkownik dobiera wedle uznania. Można skorzystać z zaproponowanego przez nas standardowego wzoru lub stworzyć własny. Istnieje także możliwość zamówienia u nas unikalnego wzoru zawierającego wskazane dane.

3. Inwentaryzacja. Skanowanie środków trwałych.

W dniu spisu należy otworzyć nową inwentaryzację, uzbroić się w kolektor i rozpocząć skanowanie etykiet. Skan 1 etykiety trwa ułamek sekundy. Jest tak prosty i szybki jak skanowanie towarów w supermarkecie przez sprzedawcę. Urządzenie skanujące - kolektor, jest małe i lekkie. Ergonomiczne wykonanie i trwała bateria umożliwiają całodzienna pracę. Skanowanie można przerwać w dowolnym momencie i ponowić w innym czasie. Inwentaryzację można prowadzić częściowo lub kompleksowo na całym majątku.

4. Przeniesienie danych z kolektora do programu.

Po zakończonym skanowaniu należy podłączyć kolektor do komputera z uruchomioną aplikacją i za pomocą 3 kliknięć przenieść wszystkie dane do programu.

Wynik otrzymamy natychmiast. Lupine Inwentaryzacja precyzyjnie wskaże wszystkie różnice oraz miejsca ich występowania. Umożliwi także wykonanie przejścia kontrolnego i korygującego.

5. Zakończenie inwentaryzacji.

Po dokonaniu wyjaśnień kończymy inwentaryzację. Lupine Inwentaryzacja automatycznie wygeneruje niezbędne raporty mim spis z natury oraz różnice inwentaryzacyjne w ujęciu wartościowym oraz ilościowym. Raporty zapisywane są w plikach .pdf lub przesłane bezpośrednio do drukarki.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster