LupineLUPINE

Dbaj o środowisko
zrezygnuj z papieru

Lupine Archiwum

Aplikacja ułatwiająca prace archiwisty w jednostce prywatnej i publicznej.

Elektroniczna identyfikacja w archiwum

To co odróżnia program Lupine Archiwum od konkurencji to nowatorskie podejście do identyfikacji dokumentów przy użyciu kodów kreskowych lub technologii radiowej RFID.

Oznakowanie dokumentów przy pomocy odpowiednich kodów na etykietach w połączeniu z wieloletnimi doświadczeniami programistów firmy Lupine pozwoliło stworzyć unikalny na polskim rynku program przeznaczony do kompleksowej obsługi archiwum.

Wszystkie codzienne zadania archiwistów zostaną uproszczone i znacznie przyspieszone. Błyskawiczna i co najważniejsze bezbłędna identyfikacja usprawni pracę każdej składnicy dokumentów. Pracownik używający skanera jest w stanie nie tylko zidentyfikować dokument. Kod kreskowy wykorzystywany jest na każdym etapie pracy z aktami, od momentu przyjęcia do chwili zniszczenia lub przekazania do Archiwum Państwowego.

Lupine Archiwum - niezbędnik archiwisty

Program Lupine Archwium jest złożoną aplikacją współpracującą z serwerami baz danych przechowującymi dokumenty poddane elektronicznej obróbce. Zastosowany wielostopniowy system archiwizacji zakłada gromadzenie dokumentów jako cyfrowe odzwierciedlenie ich papierowych odpowiedników.

Dostęp do centralnego systemu gwarantują programy klienckie komunikujące się bazą danych umieszczoną na serwerze. Istnieje również możliwość uzyskania dostępu do informacji za pośrednictwem stron internetowych, bezpośrednio z komputera osobistego użytkownika przy wykorzystaniu jedynie przeglądarki internetowej.

System udowadnia swoją prawdziwą wartość w sytuacji gdy potrzebujemy natychmiastowego odnalezienia i wglądu w dokumenty. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom każdy zdefionwany użytkownik będzie mógł to uczynić z dowolnego miejsca, w którym posiada dostęp do internetu. Odnalezienie pożądanego dokumentu gwaranatuje system zarządzania dokumentami, słowniki słów kluczowych, (systemy klasyfikacyjne, tezaurus),zastosowany system klas dokumentów oraz odpowiedni podział przy tworzeniu struktury archiwum.

System Lupine Archiwum jest kompleksowym rozwiązaniem pracującym na serwerze baz danych w wewnętrznej sieci danego przedsiębiorstwa jak i w rozbudowanej wersji z globalnym dostępem do informacji. Możliwa jest również jego instalacja na pojedynczym komputerze stojącym na biurku archiwisty. Dzięki indywidialnemu podejściu do klienta prezentowany program zoptymalizuje pracę każdej z wymienionych jednostek.

Modułowa budowa systemu umożliwia dostosowanie go do potrzeb archiwum każdego rozdzaju i wielkości. W przypadku dużych zasobów program stopniowo przechodzi od elektronicznego ewidencjonowania dokumentów papierowych do całkowitego zarządzania cyforowym archiwum. Dzięki temu możliwe jest płynne przejście od tradycyjnej składnicy akt do jego w pełni skomputeryzowanej wersji. Wszystko to odbywa się bez zakłócania codziennego rytmu pracy archiwistów.

Dzięki współpracy aplikacji z Internetem utworzono warunki nowoczesnej itegracji z innymi systemami archiwistycznymi połączonymi w jedną sieć. Przyszłościowe podejście do zagadnienia zaowocowało projektem upowszechnienia dostępu do informacji i materiałów archiwalnych oraz zabezpieczenia zasobu przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych.

Bezpieczeństwo danych

Firma Lupine zapewnia bezpieczny i prosty dostęp do dokumentów przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej lub programów klienckich. Aby zagwarantować poufność każdy dokument wraz ze ścieżką dostępu jest szyfrowany. Dostęp do zgromadzonych danych mają jedynie wskazani użytkownicy na podstawie indywidualnych haseł. Dodatkowo każda operacja przeprowadzona w archiwum jest odnotowana w aplikacji Lupine Archiwum.

Elastyczność

Program Lupine Archiwum to narzędzie, które dostosowane jest do potrzeb klienta. Równie sprawnie zarządza elektronicznym archiwum jak i tradycyjną składnicą dokumentów. Dzięki temu proces wdrażania systemu można rozłożyć na etapy. Nie ma konieczności migrowania całej dokumentacji czy skanowania tysięcy stron dokumentów w tym samym czasie. Pozwala to dowolnie rozłożyć koszt pełnej informatyzacji archiwum.

Aplikacja nie wymaga żadnych modyfikacji w okresie przejściowym od wersji papierowej do elektronicznej. Nie zaburza to naturalnego rytmu pracy jednostki i gwarantuje ciągły dostęp do dokumentacji.

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster